เบอร์โทรศัพท์ 038-928 400
ที่อยู่ 169-169/2 หมู่ 3, ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง, 21120, Thailand